Nya Porslinsfestivalen 2019

         

Nu har arbetet med Nya Porslinsfestivalen 2019 börjat. Festivalen hålls 16-17 augusti. Ansökningar till kommun, sparbankstiftelse och region är inskickade. Inbjudningar till tävlingsdrejare båda inom och utom landet är på väg och resebolag är kontaktade för att erbjuda spännande resor till Porslinstaden Lidköping.

      

 

Annonser

Branschdagen i byggkeramik

    

Den 12 sept genomfördes en branschdag för konstnärlig byggkeramik på Rörstrand Center i Lidköping som jag arrangerat för Porslinsfabriken Lidköping och Rörstrands Kulturforum. En trevlig och mycket lärorik dag.

                    

Branschdag – Byggkeramik

BRANSCHDAG INOM BYGGKERAMIK

Keramik för offentlig miljö och konstnärlig utsmyckning 12 september 2018.
Under dagen vill vi presentera kunskaper och erfarenheter för dig som arbetar inom arkitektur, byggföretag, byggkonstruktion, byggupphandlingar och konstnärliga utsmyckningsprojekt mm.

Välkomna till en kostnadsfri konferensdag på Rörstrand Center i Lidköping.

http://porslinsfabriken-lidkoping.se/branschdag-inom-byggkeramik/

Nya konshantverksateljéer

image      image

Arbetar nu på Rörstrand Center i Lidköping med planering inför nya ateljéer för konshantverkare. Rörstrands Kulturforum AB har idag en öppen studio för 8 keramiker, men avseer nu utöka med nya enskilda ateljéer. Viss gemensam utrustning kommer att finnas tillfänglig för hyresgästerna.

Är du intressead av att hyra kan du kontakta mig – 0736 888611